T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Bartın İl Halk Kütüphanesi

Teknik Hizmetler Bölümü

Koleksiyon geliştirme-sağlama hizmetleri ile taşınır işlemleri (kayıt, takip ve sayım) işlemlerinin yapıldığı bölümdür.